רישום בניינים ישנים כבתים משותפים 


עסקאות מכירת ורכישת נדל"ן מסתיימות בהליך בו נרשמת על שם הקונה זכות הבעלות או החכירה על הנכס אותו רכש. רישום הקונה במרשם המקרקעין ("טאבו") או ברשות מקרקעי ישראל ("רמ"י") מבטא מציאות לפיה הבעלות על הנכס או הקרקע עברו על שם הקונה. כשלב מקדים לרישום הבעלות, נרשמת לטובת הרוכש הערת אזהרה על הנכס במרשם הרלבנטי בו הוא מתנהל. מטרת ההערה הנה למנוע מצב בו הנכס אשר אמור להימכר לאדם מסוים, יימכר חלילה לאדם אחר. 

קיימת תופעה נרחבת בישראל, בה אנו עדים לקיומם של בניינים שנבנו לפני שנים רבות, אך עדיין לא נרשמו כבית משותף והבעלות עדיין לא נרשמה על שם רוכשי הדירות. במקרים רבים הבעלות רשומה במסגרת של הערת אזהרה במשך שנים ארוכות. הסיבות לכך יכולות להיות שונות ומגוונות – קבלנים שפשטו את הרגל או הזנחה וחוסר מעש של שנים ארוכות.  מצב זה גורם לפגיעה קשה בשווי הדירות וביכולתן של בעלי הדירות לבצע עסקאות בנכס.

אנו מתמחים בטיפול במצבים מורכבים שכאלה, וחילוץ בעלי נכסים ממצב בו החזיקו בנכס שאי אפשרה היה למכור או לשעבד אותו. חשוב לדעת שככל שהזמן חולף ורישום הזכויות בנכס לא מוסדר, הראיות להוכחת הבעלות והשלמת הרישום נעלמות, כמו גם אנשים שהיו יכולים לסייע לנו בחתימות והסכמות נדרשות, והחובות לעיתים נערמים.


פעולה מהירה ויעילה יכולה להפוך את הנכס שלך לנכס שהרישום בו מוסדר. הנכס שלך יהפוך לבעל ערך כלכלי ממשי, שיבטא את שוויו הריאלי.

logo בניית אתרים