רכישת דירה מקבלן

טיב הייצוג המשפטי שדרוש לכם חשוב במיוחד כשמדובר ברכישת דירה מקבלן. לפני רכישת דירת קבלן, קיימות מספר בדיקות חשובות, שאסור להחמיץ. 

חשוב לבדוק את התב"ע (תוכנית בניין ערים) החלה על הפרויקט (ובד"כ משפיעה על סביבתו), ואת היתר הבנייה של הפרויקט

ברוב המקרים לכל פרויקט בניה יש ליווי פיננסי מטעם בנק מסחרי. עליכם להקפיד לקבל ערבות לכל תשלום שאתם מבצעים.


במסגרת הליווי הבנק משעבד לטובתו את הנכס, כשמנגד רוכש הדירה משלם את התמורה לחשבון ליווי שמתנהל בבנק בעל השעבוד. כל תשלום שמתבצע לחשבון הליווי מזכה את הרוכש בקבלת ערבויות לפי חוק המכר (דירות), 1973-תשל"ג, כדי להבטיח את הכסף המשולם]. חשוב לוודא שתקבלו התחייבות להוצאת מכתב החרגה, עם גמר הפרויקט והחזרת הערבויות לידי היזם.


חוזי המכר של החברות הקבלניות מכיל בדרך כלל כמה עשרות עמודים אליהם מצטרפים נספחים. חוזי דירות קבלן הם אחידים וללא ייצוג משפטי ראוי, קשה להתמודד איתם. הקבלן מיוצג בדרך-כלל על-ידי משרד עורכי-דין גדול ומנוסה, המנסח חוזה חד צדדי, כך שהסיכוי שרוכש נטול עורך-דין ייכנס למו"מ ויצליח לשנות סעיפים בהסכם לטובתו הוא נמוך. 

logo בניית אתרים