עסקאות קומבינציה 


 אחת מעסקאות הנדל"ן הנפוצות ביותר בישראל היא עסקת קומבינציה: בעל קרקע מוכר את אדמתו ליזם, ובמקום לקבל תשלום כספי, הוא מקבל בתמורה חלק מסוים מיחידות הדיור אשר ייבנו בעתיד על אותה הקרקע שמכר. בתנאים המתאימים עסקת קומבינציה יכולה להיות משתלמת מאוד, אולם הדבר דורש בחירה במודל נכון לעסקה, בדיקה דקדקנית של תנאי ההסכם וליווי משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה במקרקעין. עסקאות קומבינציה מהוות עסקאות מורכבות מהבחינה העסקית, ומההיבט המימוני והמיסויי.

קיים מתח קבוע בין הוצאה לפועל של פרויקט שיעבוד בצורה שוטפת, לבין הרצון והצורך לשמור על זכויותיהם של בעלי המגרש, באופן שהפעולות של היזם על הקרקע וההתקשרות שלו עם בנק ממממן ועם רוכשי דירות, לא יחשפו את בעלי הקרקע המקוריים לאובדן רכושם במקרה שבו הפרויקט יסתבך.

מעבר למורכבות העסקית, עסקת הקומבינציה בדרך כלל מלווה במורכבות בפן האישי. עסקאות קומבינציה נעשות לרוב בין מספר בעלים שלעיתים אין ביניהם היכרות אישית, ובמקרים אחרים מדובר ביורשים שביניהם יחסים בינאישיים מורכבים.


המורכבות מרובה, ואנו מחזיקים בכלים הדרושים כדי לייצר את העסקה בשלב ראשון במישור הבינאישי שבין בעלי הקרקע ובהמשך במישור שמול היזם ומול הצדדים השלישיים. כל זאת לצורך ביצוע מהיר ויעיל של העסקה. משרדנו מייצג בעלי נכסים וחברות קבלניות במסגרת התקשרות בעסקאות קומבינציה. 


logo בניית אתרים